Onze diensten
ten dienste van uw succes

Boekhouding

picto-compta

Boekhouding

 • Het voeren en het nazicht van de boekhouding
 • Het opstellen van periodieke rapporteringen
 • Het opstellen van de statutaire jaarrekening
 • De implementatie van rapporteringen systemen
 • De bijstand aan het uitwerken van financieel plannen

Fiscaliteit

picto-tablette

Fiscaliteit

 • Het opstellen en het nazicht van BTW-aangiften
 • Het opstellen en het nazicht van belastingaangiften (personen, vennootschappen, expats, en niet-inwoners)
 • Fiscale adviezen
 • Fiscale structurering van een investering
 • Bijstand bij fiscale controles
 • Indienen van bezwaarschriften
 • Fiscale optimalisatie

Beheer

picto-agenda

Beheer

 • Financiële haalbaarheidsanalyse van een project
 • Financiële structurering van een investering
 • Optimalisatie van de middelen en de financiering mogelijkheden
 • Winstgevendheidsanalyse

Organisatie

picto-fardes

Organisatie

 • Ondersteuning bij implementatie
 • Invoering van interne controleprocedures
 • Analytisch beheer en kostprijsbeheer
 • Management planning en budgetbewaking

Juridische diensten

picto-balance

Juridische diensten

 • Oprichten van vennootschappen
 • Analyse van keuze van vennootschap vorm
 • Bijstand bij de ​​opstelling van juridische rapporten
 • Juridische structurering van een investering
 • Vennootschap, sociale en belastingen wetgeving

Audit

picto-jumelles

Audit

 • Waardering van vennootschappen
 • Contractuele controle van jaarrekening
 • Due diligence vóór aankoop van participaties
 • Bijstand bij overdracht, aankoop of transmissie van vennootschappen
 • Omvorming, splitsing, fusie en verheffing van vennootschappen