BPO Tax & Accountancy
accountants & belastingconsulenten

BPO biedt diensten aan op gebied van boekhouding, fiscaliteit consulting.

BPO stelt het talent van haar medewerkers ten dienst van het KMO’s en grote Belgische ondernemingen, als ook voor buitenlandse bedrijven die hun activiteiten in België wil ontwikkelen.

site_label-EC-NL
BPO is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten

De aangeboden diensten hebben twee assen : ondernemingen in staat stellen hun verplichtingen uit hoofde van de Belgische wetgeving te voldoen op vlak van boekhouding en belastingen, en ondernemingen helpen hun winstgevendheid te optimaliseren. Dit met als enig doel, de ondernemingen en hun bedrijfsleiders toe te laten zich te concentreren op hun business, met het beheersing van alle financiële informatie.

De diensten worden afgestemd op de vraag van de klanten, in overeenstemming met hun behoeften. Afhankelijk van de aard van de opdrachten, worden de diensten verricht, hetzij bij de klant hetzij intern.

De diensten worden aangeboden door professionele medewerkers, in het Frans, Nederlands, Engels, Italiaans of Portugees.

De activiteit sectoren van klanten zijn onder andere : consultants, management bedrijven, advocatenkantoren, promotie en onroerend goed, nieuwe technologieën, vrije beroepen, kunstenaars, holdings, winkelketens, trading, industrie, banken, VZW, stichtingen, etc

De deontologie van het beroep vereist strikte vertrouwelijkheid van de informatie en het respecteren van het beroepsgeheim.

Contact met ons